Conference Producers

排名不分先后

Forum Producers
Keynote Speakers
Forum Speakers
... Xudong Ren
... Xiaopeng Tong
... Steven Liu
... Xiaowei Wu
... Junping Du

/

... Bing Song
... Biaowei Zhuang

/

... Liang Zhang
... Yan Zhang
... Wenbo Zhang
... Xianqiang Jing
... Qingguo Zeng
... Qian Li
... Xia Li
... Zhong Li
... Jie Li
... Tianwei Du
... Richard Lin

/

... Wen Ouyang
... Guolong Jiang
... Chaohua Shen

/

... Bernard Xiong
... Lin Dong
... Zhongyi Tan

/

... Rentong Guo
... Yanqing Zhong

/

... Tianqi Ma
... Hongtao Gao
©开源中国(OSChina.NET) 深圳市奥思网络科技有限公司版权所有 粤ICP备12009483号

扫码进群跟大咖交流

Register Now